Polityka Prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako Rozporządzenie) informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest firma Strus Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Komisji Edukacji Narodowej 84 lok.106, 02-777 Warszawa, NIP 951-251-71-42, REGON 388571822.

2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem e-mail , pisząc na adres : strus@strusdevelopment.pl

3. Zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Pana/Pani podczas:

  • wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www;
  • wypełniania formularzy lub ankiet w formie papierowej;
  • rozmów telefonicznych;
  • korespondencji e-mail;
  • wysyłki przez Ciebie do nas dokumentów;
  • składania przez Ciebie zamówień i zapytań;
  •  spotkań;

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane:

a) na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach marketingowych, w tym w szczególności:

  • rozpoznania Pana/Pani potrzeb;
  • stworzenia dla Pana/Pani oferty handlowej;
  • informowania Pan/Pani o produktach i usługach;

b) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów, badań marketingowych, planowania rozwoju oferty lub produktów, dla zapewnienia bezpieczeństwa.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa lub wewnętrznymi dokumentami funkcjonującymi u Administratora, w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pan/Pani skontaktować pisząc na następujący adres mailowy: daneosobowe@strusdevelopment.pl

POLITYKA COOKIES

Strona www.strusdevelopment.pl w celu lepszego świadczenia Państwu usług i przekazywaniu informacji, wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane przez serwer na dysku twardym użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Możecie Państwo w każdej chwili dokonać zmiany konfiguracji przeglądarki w celu zaprzestania przesyłania danych naszemu serwisowi.